همکار محترم در ورود اطلاعات متقاضیان دقت فرمایید، امکان تغییر در اطلاعات تنها به صورت مکتوب امکان‌پذیر خواهد بود. اطلاعات سیستم مورد استفاده شما به منظور ایجاد امنیت هر چه بیشتر در سامانه ثبت می‌گردد.

سامانه فعال سازی خدمات آموزشی دادآفرین
  نام کاربری:‌
  کلمه عبور:‌
حق کپی گروه فناوری اطلاعات رکورد. کلیه حقوق محفوظ است.